Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku.

Książka „Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku” ma charakter wspomnień i dzięki lekkiemu językowi zachęca do czytania. To barwny, a przy tym solidnie udokumentowany opis zdarzeń i ludzi. Autor opisuje formowanie się opoczyńskiej i regionalnej „Solidarności” w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, postawę opoczyńskich robotników i...

Słownik gwary opoczyńskiej

Słownik promuje i zatrzymuje w czasie specyfikę językową i kulturową regionu opoczyńskiego, wyróżniającego się na tle Polski pod względem etnograficznym, folklorystycznym i językowym. Ma istotne znaczenie dla zachowania tożsamości ludzi żyjących na tym terenie. Autor: dr hab. Stanisław Cygan Cena - 40,00 zł

Zasmakuj Opoczyńskie

Książka "Zasmakuj Opoczyńskie" to unikalny zbiór kilkudziesięciu przepisów kulinarnych na wyjątkowe potrawy związane z regionem opoczyńskim, które z pewnością przypomną smaki dzieciństwa. Całość okraszona świetnymi fotografiami i atrakcyjną szatą graficzną.Wydawca: Gmina OpocznoNAKŁAD WYCZERPANY

MARIAN. Wspomnienie o pułkowniku Marianie Zachu, ostatnim „ułanie” majora Hubala

Zbiór wspomnień dotyczących śp. płk. Mariana Zacha - Honorowego Hubalczyka, Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego, wiceprezesa Środowiska Żołnierzy "Hubalczycy", niestrudzonego piewcy historii mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala" i jego Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego, kolekcjonera. W publikacji znalazły się teksty i zdjęcia osób, które znały i szanowały pułkownika, pragnęły podzielić...

Opoczno i my. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku

„Opoczno i my” to książka wspomnieniowa, zapis przeżyć i obserwacji autora, który był i jest rodowitym mieszkańcem Opoczna. Tytułowe lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego już wieku przypadły na okres dzieciństwa i wieku młodzieńczego Wiesława Turka. Niezwykle wymownym i obrazowym językiem przedstawia on życie codzienne tego małego miasteczka ze wszystkimi jego...

Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939

Monografia dr. Marcina Łuczkowskiego jest oparta na bogatym materiale źródłowym, począwszy od źródeł archiwalnych (archiwów regionalnych i centralnych), zasobów kościelnych, poprzez wspomnienia i pamiętniki, a skończywszy na źródłach drukowanych. Faktografia pozyskana z dokumentacji jest umiejętnie obudowana literaturą. Zastosowano właściwe metody badawcze, m.in. metodę bezpośrednią, pośrednią, statystyczną i komparatystyczną. W związku...

Śladami majora Henryka Dobrzańskiego Hubala. Ostatnie dni

Kolejna książka Jacka Lombarskiego - radomskiego badacza dziejów Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala". Autor z godną podziwu dociekliwością opisuje okres od 10 do 30 kwietnia 1940 r. Drobiazgowo analizuje szlaki przemarszu i miejsca stacjonowania Oddziału na ziemi opoczyńskiej. Publikacja zawiera liczne mapy, zdjęcia, relacje świadków i analizy....

Wielka Wojna 1914-1918 w regionie opoczyńskim

Drugie wydanie, uzupełnione i znacznie poszerzone, wydanej kilka lat temu książki "Wielka Wojna 1914-1917 w regionie opoczyńskim", która cieszyła się dużym zainteresowaniem czytelników. W nowym wydaniu znalazły się dodatkowo przede wszystkim wydarzenia z okresu po zakończeniu zarządu komisarycznego Opoczna przez rtm. Henryka Mieroszewskiego aż do odzyskania przez Polskę niepodległości. Ponadto...

Styczeń 1945. Epizody opoczyńskie

Książka „Styczeń 1945. Epizody opoczyńskie” to próba częściowego choćby odtworzenia wydarzeń jakie rozegrały się w regionie opoczyńskim w styczniu 1945 r. w związku z przetaczającym się frontem wielkiej ofensywy styczniowej Armii Czerwonej. Nowatorskie podejście autora do tematu powoduje, że publikacja z pewnością znajdzie swoich odbiorców zarówno wśród profesjonalistów jak i...

Wspomnienia z lat młodości i wojny

Autorem "Wspomnień z lat młodości i wojny" jest rodowity opocznianin Józef Woźniak. W książce zawarł swoje przeżycia dotyczące życia codziennego rodziny Woźniaków w przedwojennym Opocznie, trudnych latach wojny i niemieckiej okupacji, dni wyzwolenia Opoczna spod okupacji niemieckiej czy odbudowie i pierwszych latach powojennych. W publikacji znalazły się również obszerne wspomnienia...