Historia

Po wielu latach starań Muzeum Regionalne w Opocznie powstało 1 stycznia 1976 roku. Na siedzibę Muzeum przeznaczono czternastowieczny zamek Kazimierza Wielkiego. Muzeum rozpoczęło działalność od przejęcia pierwszych 225 eksponatów gromadzonych systematycznie od wielu lat przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Opoczyńskiej. Dalsze poczynania dotyczyły robót adaptacyjnych samego zamku. Z funduszów Ministerstwa Kultury i Sztuki zakupiono również 223 pokonkursowe eksponaty etnograficzne.

Otwarcie Muzeum Regionalnego w Opocznie - 1976 rok

W tym czasie zwrócono się z apelem do mieszkańców regionu o przekazywanie przedmiotów i dokumentów związanych z dziejami i kulturą regionu. W wyniku tej akcji Muzeum wzbogaciło się o kolejne 70 eksponatów. Wśród indywidualnych ofiarodawców znaleźli się przede wszystkim twórcy ludowi. Cenne dary przekazała Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Ludowego i Artystycznego „Opocznianka”. Pod koniec pierwszego półrocza 1976 roku Muzeum posiadało w swoich zbiorach już 518 eksponatów. Cennym uzupełnieniem zbiorów było dalszych 420 eksponatów przekazanych w darze z różnych muzeów w Polsce, głównie jednak z Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu.

Podjęto także starania o utworzenie biblioteki muzealnej. W pierwszym roku działalności udało się zakupić 158 książek i czasopism.

Wiele starań i wysiłków włożono w przygotowanie wystaw, które zostały urządzone w czterech górnych pomieszczeniach zamku. W dwóch pierwszych salach, razem ze Spółdzielnią „Opocznianka”, zorganizowano wystawę prezentującą plastykę obrzędową oraz podstawowe elementy zdobnicze tradycyjnego wnętrza mieszkalnego. Ekspozycję oparto na najciekawszych przedmiotach pochodzących z Opoczyńskiego Konkursu Folklorystycznego. W trzecim pomieszczeniu pokazano obrazy Marii Wąsowicz-Sopoćko, przedstawiające typy ludowe oraz niektóre zwyczaje z Opoczyńskiego. W czwartym natomiast znalazły się eksponaty ofiarowane przez darczyńców. Ekspozycje otwarto uroczyście 5 czerwca 1976 roku przy okazji I Dni Folkloru Województwa Piotrkowskiego w Opocznie.

Jesienią 1976 roku Muzeum Regionalne w Opocznie zorganizowało poplenerową wystawę rzeźby ceramicznej. Znalazły się na niej dzieła artystów z Łodzi, Warszawy i Gdańska. Systematycznie rozwijały się poszczególne działy muzeum, wzrastała także liczba eksponatów.

Wystawa czasowa "Opoczyńskie u zarania niepodległości" - 1989 rok
Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?