Biblioteka naukowa

Biblioteka zajmuje się kompletowaniem, kolekcjonowaniem, przechowywaniem i odnawianiem materiałów związanych z historią i kulturą kraju a w szczególności regionu opoczyńskiego.

Najcenniejszą i najstarszą książką w zbiorach biblioteki Muzeum Regionalnego są „Kazania i Homilyie na niedziele doroczne, także święta uroczystsze, dla większey chwały Boga, Krola Krolow, nayjasnieyszey na zawsze Krolowy Polskiy Bogarodzicy Panny”, które pochodzącą z 1681 roku.

Księgozbiór biblioteki podzielony jest na kilka działów. Są to działy: regionalny, etnograficzny, historii II wojny światowej, historii Polski, historii powszechnej, encyklopedii i słowników, roczników, wydawnictw seryjnych, albumów i starodruków.

Bardzo ważną częścią zbiorów bibliotecznych są czasopisma. Tylko biblioteka Muzeum Regionalnego dysponuje w swych zasobach czasopismami, które ukazywały się w Opocznie przed drugą wojną światową – m.in. „To o owo”, „Ziemia Opoczyńska”, „Prawda”, „Nasza Praca”. Pozostałe czasopisma z tego okresu to: dwutygodnik „Gazeta Opoczyńska” z 1921 roku, dwumiesięcznik „Brzask” z 1923 roku, „Wiadomości Opoczyńskie” z 1925 roku, miesięczniki „Biuletyn Strzelecki” i „Opoczyńskie kraje” ukazujące się od 1936 roku oraz opoczyńskie jednodniówki, wydawane przy różnych okazjach, jak „Dzień Spółdzielczy”, „Prima Aprilis” czy „Tęczowy Dzień”. Biblioteka gromadzi również wszystkie czasopisma ukazujące się w Opocznie po 1989 roku.

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?