Dział numizmatyczny

Dział numizmatyczny, liczący półtora tysiąca pozycji, zawiera monety i banknoty zarówno polskie, jak i państw środkowej i wschodniej Europy. Do najstarszych monet polskich znajdujących się w naszych zbiorach należą siedemnastowieczne szóstaki koronne Jana Kazimierza. Większość monet i banknotów polskich pochodzi z drugiej połowy XVIII w., czyli z czasów Stanisława Augusta. Cenną pozycję stanowią najstarsze banknoty polskie pochodzące z czasów powstania kościuszkowskiego.

Na szczególną uwagę zasługują także bony dominialne wprowadzone przez Stanisława Małachowskiego w dobrach Białaczów, które uznawane są za pierwsze w Polsce środki płatnicze dawane chłopom za ich pracę na „pańskim”.

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?