Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku.

Książka „Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku” ma charakter wspomnień i dzięki lekkiemu językowi zachęca do czytania. To barwny, a przy tym solidnie udokumentowany opis zdarzeń i ludzi. Autor opisuje formowanie się opoczyńskiej i regionalnej „Solidarności” w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, postawę opoczyńskich robotników i pracowników, członków „Solidarności” oraz wiele innych lokalnych zdarzeń tworzących fundament tego wielkiego, patriotycznego ruchu.

Lata dziewięćdziesiąte, to czas kształtowania naszej samorządnej małej ojczyzny i suwerennej Polski. Powstanie w naszym mieście Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” i przemiany końca lat osiemdziesiątych, realizowane w Opocznie przez Komitet Obywatelski oraz powstanie niezależnych samorządów lokalnych to ważne i znaczące wydarzenia na przestrzeni lat w naszym regionie. To wkład wielu opocznian, którzy w tamtych latach wzięli udział w obaleniu imperium zła.

Pozycja ta zaadresowana jest do współczesnego czytelnika doby Internetu i zawiera skondensowany, zwarty i zrozumiały przekaz opisujący Opoczno i jego mieszkańców, przemiany społeczne i obyczajowe, rozwój i upadek wielu lokalnych firm oraz prezentuje opocznian, którzy wzięli na swoje barki ciężar przeprowadzenia zmian ustrojowych. Napisana została z pozycji świadka historii z naciskiem na rzetelne przedstawienie procesów i zdarzeń jakie się wówczas dokonywały. Starsi czytelnicy odnajdą tam cząstkę siebie i poznają nieznane aspekty procesów, które zmieniły Opoczno i jego mieszkańców. Młodsi, być może inaczej spojrzą na swoich dziadków i rodziców oraz docenią to, co posiadają i rzeczywistość w której przyszło im żyć.

Autor: Wiesław Turek

Cena – 40,00 zł

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?