Dział sztuki

Dział sztuki jest w większości reprezentowany przez malarstwo. Na szczególną uwagę zasługuje kolekcja kilkuset obrazów i szkiców Marii Wąsowicz-Sopoćko z Warszawy, wykonanych w latach 1950-1960. Przedstawiają one głównie typy ludowe różnych części Polski, w tym wiele z regionu opoczyńskiego. Wśród tej cennej kolekcji malarskiej znalazły się również akwarele i szkice przedstawiające powojenne obiekty Warszawy, sceny z wybrzeża morskiego oraz portrety wybitnych Polek. Wszystkie te pozycje Maria Wąsowicz-Sopoćko przekazała Muzeum w darze. Pozostałe obrazy tematycznie związane z Opoczyńskiem są pokłosiem wielu plenerów malarskich organizowanych w latach 1966-1978.

Dział sztuki to także interesująca kolekcja rzeźby ceramicznej oraz zbiór artystycznych przedmiotów codziennego użytku. W sumie jest to blisko pół tysiąca eksponatów.

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?