Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939

Monografia dr. Marcina Łuczkowskiego jest oparta na bogatym materiale źródłowym, począwszy od źródeł archiwalnych (archiwów regionalnych i centralnych), zasobów kościelnych, poprzez wspomnienia i pamiętniki, a skończywszy na źródłach drukowanych. Faktografia pozyskana z dokumentacji jest umiejętnie obudowana literaturą. Zastosowano właściwe metody badawcze, m.in. metodę bezpośrednią, pośrednią, statystyczną i komparatystyczną. W związku...

Promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego

15 października w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyła się długo oczekiwana promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego zatytułowanej „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”.Promocji towarzyszyła konferencja, podczas której wystąpili historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas oraz dr hab. prof. UJK Jerzy...