Promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego

15 października w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyła się długo oczekiwana promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego zatytułowanej „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”.

Promocji towarzyszyła konferencja, podczas której wystąpili historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas oraz dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys. Obaj związani z regionem opoczyńskim.

Pochodzący w Opoczna prof. Pielas wystąpił z wykładem poświęconym kulturowej i gospodarczej roli szlachty i magnaterii powiatu opoczyńskiego w XVII-XVIII wieku. Przedstawił w nim wiele interesujących informacji na temat miejscowych rodzin szlacheckich i ogromnej roli jaką odegrały one w rozwoju ziemi opoczyńskiej na przestrzeni dwóch stuleci. Jerzy Gapys mówił z kolei na temat ziemian województwa kieleckiego (w tym opoczyńskich) w okresie II wojny światowej i ich postaw wobec polityki niemieckiego okupanta w tym okresie.

Jako ostatni wystąpił autor promowanego wydawnictwa – dr Marcin Łuczkowski. Przedstawił swoją dotychczasową ścieżkę naukową, której owocem była dysertacja doktorska obroniona na kieleckim uniwersytecie. Po blisko dziesięciu latach, dzięki Muzeum Regionalnemu w Opocznie udało się doktorat wydać drukiem. Doktor Łuczkowski scharakteryzował pokrótce każdą z pięciu części swojej publikacji. Słowa szczególnego uznania skierował do swoich nauczycieli historii z okresu szkolnego, dzięki którym rozwinęła się jego pasja właśnie do tej gałęzi nauki. Głos zabrał także dr Jan Łuczkowski – ojciec autora oraz zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski – brat autora. Każdy z uczestników sobotniej promocji otrzymał bezpłatnie egzemplarz książki Marcina Łuczkowskiego.

Książka dr. Marcina Łuczkowskiego „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” została wydana dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Patronem wydawnictwa jest także krakowski Instytut Książki. Publikację można nabyć w Muzeum Regionalnym w Opocznie w cenie 50 zł.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?