Projekt „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”

Gmina Opoczno realizuje projekt pn.: „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”. Na jego realizację Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 788 464,93 zł oraz dofinansowania krajowego z budżetu państwa w wysokości 46 380,29 zł. Łączne dofinansowanie 834 845,22 zł.Uzyskane przez...