0

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dziś Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto tych, którzy pod 1944 roku nie złożyli broni i kontynuowali bezpardonową walkę z kolejnym, tym razem sowieckim okupantem, o prawdziwie wolną i niepodległą Polskę. Prowadzili walkę, której ceną nierzadko była ofiara własnego życia.  Opocznianie upamiętnili ten dzień uczestnictwem we Mszy Świętej w kolegiacie...