Zmarł Włodzimierz Koperkiewicz

Ze smutkiem przychodzi nam poinformować, że 13 listopada zmarł Włodzimierz Koperkiewicz, znany opoczyński regionalista i niestrudzony badacz dziejów naszego regionu. Miał 87 lat.
 
Włodzimierz Koperkiewicz urodził się 14 maja 1935 r. w Opocznie. We wrześniu 1942 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, którą ze względu na okupację, ukończył dopiero w czerwcu 1949 r. Od września 1950 r. uczęszczał do Państwowego Gimnazjum i Liceum Mechaniczne w Końskich, później przemianowanego na Technikum Mechaniczno-Odlewnicze w Końskich. Wspomniane technikum ukończył w czerwcu 1954 r.
 
Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę na kolei, którą kontynuował aż do roku 1962. Wówczas rozpoczął służbę w Milicji Obywatelskiej. Służył kolejno w Końskich, Opocznie i Przysusze, zajmując się głównie ruchem drogowym. Ze struktur Milicji Obywatelskiej odszedł w 1975 r. jako rencista.
 
Włodzimierz Koperkiewicz był niestrudzonym regionalistą. Praktycznie przez całe dorosłe życie mocno zaangażowany w dokumentację i ochronę zabytków regionu opoczyńskiego. Zajmował się także cmentarnictwem wojennym, wspieraniem działalności Muzeum Regionalnego w Opocznie czy eksponowaniem atrakcji turystycznych regionu. Był inicjatorem upamiętnienia wielu miejsc, wydarzeń i postaci związanych z historią Opoczna i regionu. Od wielu lat prowadził prywatną kolekcję militariów i innych pamiątek historycznych, ratując je od zniszczenia. Pełnił między innymi funkcję Społecznego Opiekuna Zabytków, Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej czy przewodnika wycieczek PTTK. Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany.
 
Włodzimierz Koperkiewicz na przełomie lat 80. i 90. XX w. był również pracownikiem Muzeum Regionalnego w Opocznie. To właśnie wówczas z jego inicjatywy powstał wykorzystywany do dziś katalog małych form sakralnych regionu opoczyńskiego, inwentaryzacja cmentarzy czy katalog osób związanych z ziemią opoczyńską. Był autorem całego szeregu artykułów prasowych i publikacji na temat dziejów regionu a także walorów przyrodniczych ziemi opoczyńskiej.
 
Niech spoczywa w pokoju!

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?