Zapraszamy na otwarcie wystawy

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na otwarcie nowej wystawy czasowej „Hübnerowie: Opoczyńska inteligencja przełomu XIX/XX w.” Otwarcie będzie połączone z promocją książki dr Joanny Hübner-Wojciechowskiej „Rodzinne pamiątki, osobliwy przewodnik dla kolekcjonerów”. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 1 kwietnia 2023 r. o godzinie 15:00 w sali wystaw czasowych Muzeum w Opocznie.

Wystawa prezentuje historię znanej opoczyńskiej rodziny mieszczańskiej Hübnerów. Hübnerowie wywodzą się z Austrii. Polską jej gałąź zapoczątkował Antoni, który osiedlił się w latach 80. XVIII wieku w Stanisławowie, na ziemiach wcielonych po pierwszym rozbiorze Polski do monarchii habsburskiej. Jego syn Karol związał swoje życie prywatne i zawodowe z nową ojczyzną. Przez cały okres pełnienia służby urzędniczej, która przypadła na lata 1812-1828 zatrudniony był w Ministerstwie i Komisji Rządowej Wojny. W Księstwie Warszawskim miał za zwierzchnika Józefa Poniatowskiego zaś w Królestwie Polskim Wielkiego Księcia Konstantego. W latach 70. XIX w. za sprawą Marii Krystyny z Hübnerów Zbiegniewskiej do Opoczna trafił jej młodszy brat Józef Karol Hübner (1833-1909), syn Karola. Ze związku z Marianną Filipowską, warszawianką, na świat przyszła tu, w Opocznie, czwórka dzieci, dwóch chłopców Józef i Zygmunt  oraz dwie córki Jadwiga i Kazimiera.

Józef Karol Hübner jako notariusz był powszechnie szanowanym obywatelem miasteczka. Hübnerowie mieszkali w Opocznie na pierwszym piętrze kamienicy przy Rynku (obecnie plac Kościuszki 20). Prowadzili dom otwarty, w którym bywała cała śmietanka towarzyska Opoczna liczącego w tym czasie zaledwie 3,5 tysiąca osób. Zygmunt Hübner senior (1879-1966), najstarszy syn Józefa zdobył wykształcenie prawnicze na Imperatorskim Uniwersytecie Noworosyjskim w Odessie i w 1907 r. rozpoczął karierę urzędniczą. Jego droga wiodła z Opoczna przez Radom do Warszawy, gdzie w 1918 r. otrzymał stanowisko prokuratora przy Sądzie Okręgowym. W Warszawie awansował błyskawicznie w 1924 r. uzyskując nominację na Ministra Spraw Wewnętrznych w rządzie Władysława Grabskiego. Po rezygnacji powrócił na stanowisko prokuratora przy Sądzie Apelacyjnym, a w 1927 r. został mianowany notariuszem przy Wydziałach Hipotecznych Sądu Okręgowego w Warszawie. Z Hipoteką pozostał związany do lat 60. XX wieku.

W młodości Zygmunt, Józef i Kazimiera Hübnerowie w wolnych chwilach oddawali się pasji artystycznej. Inspiratorem i mentorem ich teatralnych występów był Karol Adwentowicz, syn miejscowego geodety, później wybitny aktor. Amatorskie spektakle odbywały się w mieszkaniu rejenta w Rynku. Do zespołu często dołączał Józef Zarembski szkolny kolega Zygmunta seniora, późniejszy mąż Kazimiery. W repertuarze teatrzyku znajdowały się nawet sztuki Szekspira.

Miłość do teatru  Zygmunt senior przekazał w genach swojemu jedynemu synowi. Zygmunt Hübner junior (1930-1989) wybitny reżyser, aktor, a przede wszystkim niezapomniany dyrektor teatrów: Wybrzeże w Gdańsku, Starego w Krakowie i Powszechnego w Warszawie. Niezapomniany odtwórca roli majora Henryka Sucharskiego w filmie Westerplatte, w reżyserii Stanisława Różewicza.

Warto podkreślić, że losy rodziny Hübnerów zostały także na trwałe związane z losami dwóch innych znanych opoczyńskich rodzin – Zarembskich  oraz właścicieli firmy  „Gerlach” w Drzewicy, Kobylańskich.

Zgromadzone na ekspozycji meble wraz z przedmiotami rzemiosła artystycznego są próbą rekonstrukcji mieszczańskiego salonu z końca XIX wieku. Zrekonstruowano także gabinet notariusza Zygmunta Hübnera seniora (1879-1966). Na wystawie znajdują się również pamiątki rodzinne oraz dokumenty, które przybliżają historię rodziny.

Wystawa „Hübnerowie: Opoczyńska inteligencja przełomu XIX/XX w.” została zorganizowana ze zbiorów rodzinnych dr Joanny Hübner-Wojciechowskiej, zbiorów Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim oraz zbiorów własnych. Ekspozycję można zwiedzać do końca czerwca 2023 r.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?