„Solidarność” w Opocznie

31 sierpnia mija 40 lat od utworzenia NSZZ „Solidarność”, pierwszej w krajach komunistycznych legalnej organizacji związkowej. Jej powstanie poprzedzone zostało falą strajków, które objęły kraj. Powstanie „Solidarności” było wydarzeniem bez precedensu w dziejach świata. W czasach kiedy Europa podzielona była na dwa obozy narodził się masowy 10-milionowy ruch społeczny, który zapoczątkował upadek komunizmu w Europie Wschodniej. 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku podpisano porozumienia między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. 17 września 1980 r. przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli statut, który rozstrzygał powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – jednego ogólnokrajowego związku o strukturze regionalnej. Na czele Krajowej Komisji Porozumiewawczej stanęli: Lech Wałęsa jako przewodniczący oraz Andrzej Gwiazda. Marian Jurczyk został przewodniczącym Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”.

Narodziny „Solidarności” w Opocznie wiążą się z Zakładami Przemysłu Wełnianego w Opocznie. Do ruchu tego przystąpiło blisko 90 % załogi (około 1320 osób). We wrześniu 1980 r. utworzony został tam Komitet Założycielski „Solidarności”, którego przewodniczącym został inżynier Ireneusz Prędki. W ZPW zaczęła działać Międzyzakładowa Komisja Założycielska (później przeniesiona do Piotrkowa Tryb.). „Solidarność” województwa piotrkowskiego miała swoją pierwszą siedzibę w Domu Kultury Włókniarza „Bistorek” (zakładowym domu kultury należącym do ZPW) a jej pierwszym przewodniczącym został I. Prędki. Opoczyńskie struktury „Solidarności” utworzono również w Zakładach Przemysłu Ceramicznego, „Meprozecie”, Opoczyńskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, w Idzikowicach. Z czasem utworzono również „Solidarność” Rolników Indywidualnych. „Solidarność” w Opocznie tworzyli m.in. Ireneusz Prędki, Tadeusz Otocki, Mieczysław Lach (przewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” województwa piotrkowskiego), Krzysztof Surma, Zbigniew Czyż, Ryszard Frańczuk, Julian Świątek, Lucjan Kuligowski, Wiesław Turek, Lech Stolle.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?