Promocja książki Wiesława Turka

12 stycznia w Muzeum Regionalnym w Opocznie miała miejsce długo oczekiwana promocja książki Wiesława Turka „Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku”. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę działaczy opoczyńskiej „Solidarności”, obecni byli także dawni związkowcy z Tomaszowa Mazowieckiego.

Pośród gości znaleźli się między innymi: Lucyna Bielas, Teresa Kmita, Andrzej Kacprzak, Jan Biazik, Jan Wieruszewski – NSZZ „Solidarność” w Opocznie;  Stanisław Kurnik, Andrzej Michalecki, Zygmunt Augustyniak, Stanisław Szubert – wszyscy z MKZ Tomaszów Mazowiecki; burmistrz Żarnowa – dr Krzysztof Nawrocki, wójt gminy Aleksandrów – dr Paweł Mamrot, Krzysztof Jednac – dyrektor Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. Antoniego hr. Ostrowskiego, Jerzy Misiurski – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie (w imieniu burmistrza Opoczna Dariusza Kosno), Marek Ksyta – prezes zarządu Zakładu Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Opocznie, Marian Pisarski – dyrektor Zespołu Szkół Powiatowych w Drzewicy (w imieniu Starosty Opoczyńskiego Marcina Baranowskiego), Piotr Ziuziakowski – wicedyrektor Zespołu Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie, Wiesław Wołkiewicz – radny Rady Gminy Opoczno. Posła na Sejm RP Roberta Telusa reprezentowała pani Julia Dębowska.

Spotkanie otworzył dyrektor opoczyńskiego Muzeum Adam Grabowski a poprowadził je autor książki, który podczas promocji skupił się przede wszystkim na dekadzie lat 80. i działalności opoczyńskich struktur NSZZ „Solidarność”. Goście podzielili się własnymi wspomnieniami i często bolesnymi przeżyciami z okresu stanu wojennego i internowania.

Wiesław Turek podziękował muzeum za współpracę i wydanie już drugiej jego książki. Podkreślił, że przez wiele lat Muzeum Regionalne w Opocznie było postrzegane jedynie jako placówka etnograficzna. Obecnie natomiast udaje się z powodzeniem dokumentować i upowszechniać bogatą historię regionu, czego najlepszym dowodem są tak liczne wydawnictwa książkowe i inne publikacje.

Książka „Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku” ma charakter wspomnień i dzięki lekkiemu językowi zachęca do czytania. To barwny, a przy tym solidnie udokumentowany opis zdarzeń i ludzi. Autor opisuje formowanie się opoczyńskiej i regionalnej „Solidarności” w latach osiemdziesiątych dwudziestego wieku, postawę opoczyńskich robotników i pracowników, członków „Solidarności” oraz wiele innych lokalnych zdarzeń tworzących fundament tego wielkiego, patriotycznego ruchu.

Lata dziewięćdziesiąte, to czas kształtowania naszej samorządnej małej ojczyzny i suwerennej Polski. Powstanie w naszym mieście Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego „Solidarność” i przemiany końca lat osiemdziesiątych, realizowane w Opocznie przez Komitet Obywatelski oraz powstanie niezależnych samorządów lokalnych to ważne i znaczące wydarzenia na przestrzeni lat w naszym regionie. To wkład wielu opocznian, którzy w tamtych latach wzięli udział w obaleniu imperium zła.

Pozycja ta zaadresowana jest do współczesnego czytelnika doby Internetu i zawiera skondensowany, zwarty i zrozumiały przekaz opisujący Opoczno i jego mieszkańców, przemiany społeczne i obyczajowe, rozwój i upadek wielu lokalnych firm oraz prezentuje opocznian, którzy wzięli na swoje barki ciężar przeprowadzenia zmian ustrojowych. Napisana została z pozycji świadka historii z naciskiem na rzetelne przedstawienie procesów i zdarzeń jakie się wówczas dokonywały. Starsi czytelnicy odnajdą tam cząstkę siebie i poznają nieznane aspekty procesów, które zmieniły Opoczno i jego mieszkańców. Młodsi, być może inaczej spojrzą na swoich dziadków i rodziców oraz docenią to, co posiadają i rzeczywistość w której przyszło im żyć.

Warto sięgnąć po tę książkę. Zawiera ona informacje nigdzie nie publikowane, których nie znajdzie się w bibliotekach i archiwach. Przechowane zostały głównie w pamięci autora i osób z pierwszej „Solidarności” lat osiemdziesiątych i pierwszych samorządowców lat dziewięćdziesiątych.

Książkę „Opoczno – My i Suwerenność. Lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XX wieku” można nabyć w Muzeum Regionalnym w Opocznie, także drogą wysyłkową.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?