Posadzono Dąb Pamięci por. Jerzego Nowickiego

13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej posadzono w Opocznie Dąb Pamięci dla uhonorowania por. Jerzego Romana Nowickiego, który zginął zamordowany przez sowietów w Katyniu. Organizatorem uroczystości była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego oraz Muzeum Regionalne w Opocznie.

W uroczystości wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz licznie zaproszeni goście, pośród których znaleźli się między innymi: Pani Hanna Budzisz – kuzynka por. Jerzego Nowickiego, Marcin Baranowski – starosta opoczyński, Tomasz Łuczkowski – zastępca burmistrza Opoczna, mjr Jerzy Duda – prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opocznie, dr Tomasz Szczepański – pracownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, st. bryg. Andrzej Śpiewak – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, Dawid Kosylak – nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, Jerzy Misiurski – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie, Zdzisław Miękus – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, Wojciech Grochowalski – redaktor łódzkiego czasopisma „Kultura i Biznes” oraz gospodarze uroczystości – Beata Dacz i Dariusz Pęczek – wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie.

Środową uroczystość rozpoczął Adam Grabowski, który zaznaczył, że jest to już piąty Dąb Pamięci posadzony w Opocznie. Przedstawił także życiorys urodzonego w Opocznie porucznika Jerzego Romana Nowickiego. Po tym zaproszeni goście dokonali wspólnego posadzenia drzewa. Pani Hanna Budzisz podziękowała za tak piękną inicjatywę i upamiętnienie jej przodka. Słowa szczególnego uznania skierowała do Sławomira Migdalskiego oraz członków działającej w Opocznie grupy rekonstrukcyjnej. To właśnie dzięki ich spotkaniu na warszawskim Katyńskim Marszu Cieni narodził się pomysł upamiętnienia por. Nowickiego w Opocznie. Głos zabrał także starosta opoczyński Marcin Baranowski oraz burmistrz Tomasz Łuczkowski.

Kolejna część wydarzenia odbyła się już w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie. Jej uczniowie przygotowali część artystyczną. Swoim występem upamiętnili nie tylko por. Jerzego Nowickiego, ale także wszystkie ofiary Zbrodni Katyńskiej pochodzące z naszego miasta. Na zakończenie dr Tomasz Szczepański z Muzeum Katyńskiego wygłosił wykład poświęcony tematyce odkrywania prawdy na temat tej zbrodni. Prawdy, która przez kilka dziesięcioleci była zakłamywana i ukrywana przez reżim komunistyczny.

Jerzy Roman Nowicki urodził się 2 grudnia 1908 roku w Opocznie. Ukończył gimnazjum w Prużanie a następnie Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, w 1931 r. Był utalentowany muzycznie, czynnie uprawiał sport. Po ukończeniu szkoły wojskowej pracował razem z ojcem w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.
W 1936 r. zawarł związek małżeński z Walerią Pieślak, mieszkanką Białowieży. Miał córkę Danutę Marię.
W początkach 1938 r. Jerzy Roman Nowicki został mianowany porucznikiem z przydziałem do 25. Pułku Ułanów. W 1939 r. powołany do wojska, podczas Kampanii Wrześniowej był dowódcą plutonu przeciwpancernego. W trakcie walk dostał się do niewoli sowieckiej w obozie kozielskim. Został zamordowany w Katyniu.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich żona Jerzego Nowickiego wraz z córką zostały wywiezione przez sowietów na Wschód, skąd już nigdy nie powróciły.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?