Otwarcie wystawy „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie”

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na otwarcie wystawy fotograficznej „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie”, które odbędzie się w najbliższy piątek 13 grudnia o godzinie 13:00 w budynku Muzeum.

Niniejsza wystawa prezentuje dorobek czteroletnich prac inwentaryzacyjnych na cmentarzach żydowskich w miejscowościach: Pieczeniżyn, Kołomyja, Daliatyn, Iltsi, Kosów, Jabłonów, Kuty, Mikuliczyn. W większości tych miejsc na przełomie XIX i XX wieku społeczność żydowska stanowiła co najmniej 50% liczby mieszkańców. Najczęściej też, szczególnie w tych najmniejszych miejscowościach, pozostałości cmentarza są jedynym dowodem obecności Żydów na Huculszczyźnie. Dotarcie do nekropolii nie jest łatwe ze względu na brak oznaczeń. Zazwyczaj trzeba polegać na pomocy ze strony lokalnej ludności, szczególnie że wiele z nich przylega do terenów prywatnych. Różni je stan zachowania i ilość pozostałych w dobrym stanie macew. Czasem jest ich kilkanaście (Iltsi, Mikuliczyn) a w innym przypadku paręset (Pieczeniżyn) czy nawet parę tysięcy (Kuty). Były świadkami życia i śmierci ludzi zamieszkujących te tereny a w czasie II wojny światowej często miejscem brutalnych egzekucji ludności żydowskiej. Zatopione w magicznym krajobrazie huculskich połonin i gór wymagają naszej pamięci oraz troski.

Autorzy: Andrzej Białkowski, Alicja Woźniak
Realizator: Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne „ETHNOS”

Dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU/PRIORYTETU (Dziedzictwo kulturowe/Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą).

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?