Nowa wystawa. „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie”

W ubiegły piątek 13 grudnia w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyło się otwarcie wystawy czasowej „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie”. W uroczystości wzięli udział autorzy prezentowanych fotografii – Alicja Woźniak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Andrzej Białkowski z Łódzkiego Domu Kultury. Obecny był także zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski.

Ekspozycja prezentuje dorobek czteroletnich prac inwentaryzacyjnych na cmentarzach żydowskich w miejscowościach: Pieczeniżyn, Kołomyja, Daliatyn, Iltsi, Kosów, Jabłonów, Kuty, Mikuliczyn. W większości tych miejsc na przełomie XIX i XX wieku społeczność żydowska stanowiła co najmniej 50% liczby mieszkańców. Najczęściej też, szczególnie w tych najmniejszych miejscowościach, pozostałości cmentarza są jedynym dowodem obecności Żydów na Huculszczyźnie. Dotarcie do nekropolii nie było łatwe ze względu na brak oznaczeń. Różni je stan zachowania i ilość pozostałych w dobrym stanie macew. Czasem jest ich kilkanaście (Iltsi, Mikuliczyn) a w innym przypadku paręset (Pieczeniżyn) czy nawet parę tysięcy (Kuty). Były świadkami życia i śmierci ludzi zamieszkujących te tereny a w czasie II wojny światowej często miejscem brutalnych egzekucji ludności żydowskiej. Zatopione w magicznym krajobrazie huculskich połonin i gór wymagają naszej pamięci oraz troski.

W opoczyńskim Muzeum wystawę można oglądać do końca stycznia 2020 r. Zapraszamy!

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU/PRIORYTETU (Dziedzictwo kulturowe/Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą).

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?