„Kuźnice Drzewickie i Gerlach. Historia w stali wykuta”

„Kuźnice Drzewickie i Gerlach. Historia w stali wykuta” to tytuł nowej wystawy czasowej w Muzeum Regionalnym w Opocznie, która została otwarta we wtorek 10 października.

Wystawa została zorganizowana przede wszystkim w oparciu o niezwykle bogate zbiory kolekcjonerów prywatnych – Andrzeja Sołtysiaka z Drzewicy, Tomasza Rojka z Łodzi oraz Waldemara Zagdańskiego z Radzic Małych. Na ekspozycji znalazły się także materiały udostępnione dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy oraz Aliny Szymańskiej. Warstwę informacyjną oparto zaś na publikacji Romana Chalasza „GERLACH historia w stali wykuta. Kuźnice Drzewickie od 1760 roku”.

W otwarciu uczestniczyli między innymi: zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, zastępca burmistrza Drzewicy Dominik Niemirski, wójt gminy Poświętne Michał Franas a także dyrektor Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy Alina Szymańska. Pośród gości znaleźli się także członkowie Koła Emerytów i Rencistów w Drzewicy oraz Klubu Seniora „Niezapominajka” z Opoczna. Specjalnie z Warszawy przybyła do Opoczna pani Dorota Nawalany – potomkini Teodora Romualda Krodkiewskiego, który w czasach braci Evans pełnił w Kuźnicach Drzewickich funkcję gisera.

Dyrektor opoczyńskiego Muzeum Adam Grabowski skierował słowa podziękowania w stronę kolekcjonerów, dzięki którym udało się ocalić tak wiele, często bardzo cennych pamiątek wytwarzanych na przestrzeni wielu lat w drzewickim „Gerlachu”. Zaapelował także do wszystkich zwiedzających wystawę, którzy posiadają przedmioty związane z historią tej firmy, aby przekazywali je w ręce kolekcjonerów lub do zbiorów muzealnych. Adam Grabowski przypomniał także, że „Gerlach” jest jedną z kilku najstarszych polskich firm działających na rynku do chwili obecnej.

Goście podkreślali zgodnie ogromny wkład „Gerlacha” w rozwój Drzewicy, praktycznie w każdej dziedzinie życia – gospodarczej, społecznej, ale także kulturalnej i sportowej.

Na ekspozycji zwiedzający mają okazję zobaczyć całe mnóstwo jakże charakterystycznych wyrobów produkowanych na przestrzeni lat przez drzewicki „Gerlach”. Najstarsze z prezentowanych eksponatów pochodzą z XIX w. Najliczniejszą grupę stanowi zaś zastawa stołowa, komplety i pojedyncze przykłady sztućców z okresu po II wojnie światowej. Z pewnością dla wielu będzie to wyjątkowa, sentymentalna podróż w nie tak odległą jeszcze przeszłość.

Wystawę w opoczyńskim Muzeum można zwiedzać do 13 stycznia 2024 r. Zapraszamy!

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?