Konsultacje w Muzeum

Muzeum Regionalne w Opocznie było gospodarzem konsultacji społecznych związanych z planowanym wpisaniem jednej z dziedzin twórczości ludowej charakterystycznej dla regionu opoczyńskiego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. We wtorkowym spotkaniu (20 września) udział wzięło 20 twórczyń ludowych z regionu oraz znany opoczyński rzeźbiarz Marek Mokrowiecki. Obecny był także zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski oraz dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Zdzisław Miękus.

We wtorkowych konsultacjach wzięła także udział przedstawicielka Narodowego Instytutu Dziedzictwa oraz Łódzkiego Domu Kultury. Agata Mucha – koordynator regionalny ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Narodowym Instytucie Dziedzictwa przedstawiła prezentację dotyczącą korzyści wynikających z uzyskania wpisu na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Na spotkaniu przeprowadzone zostały konsultacje związane z planowanym wpisaniem jednej z dziedzin twórczości ludowej charakterystycznej dla regionu opoczyńskiego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Zaproszeni na spotkanie goście, zwłaszcza autentyczni twórcy ludowi mieli możliwość wypowiedzenia się na temat, ich zdaniem najważniejszych dziedzin twórczości ludowej. Zgodnie uznano, że najbardziej zagrożonymi dziedzinami twórczości ludowej w opoczyńskiem jest rzeźbiarstwo i tkactwo.

Zebrane twórczynie i twórcy uznali, że każda z opoczyńskich dziedzin wytwórczości ludowej jest niepowtarzalna i zasługuje by zaistnieć na liście. Uczestnicy spotkania podczas głosowania jednomyślnie wybrali Zofię Pacan z Bielowic jako upoważnionego przedstawiciela depozytariuszy reprezentujących środowisko twórców z regionu opoczyńskiego. Podkreślono, że region opoczyński jest jednym z niewielu, w którym kultywowane jest nie tylko rękodzieło, ale i muzyka, tańce, gwara, zwyczaje i strój ludowy.

Krajowa lista niematerialnego dziedzictwa kulturowego prowadzona jest przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie na liście znajdują się 62 elementy. Jest to między innymi procesja Bożego Ciała w Łowiczu, pochód Lajkonika, bartnictwo czy tradycje wytwarzania koronki koniakowskiej. Lista powstała, w związku z ratyfikowaniem przez Polskę Konwencji UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego z 2003 roku, która nakłada na Państwa-Strony obowiązek inwentaryzacji przejawów tego dziedzictwa. Działania UNESCO są wyrazem troski i zainteresowania kwestią ochrony rzeczonej części dziedzictwa, które organizacja promuje m.in. poprzez Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.

Podjęte działania stanowią ogromną szansę na zachowanie zanikającego dziedzictwa regiony opoczyńskiego, a ewentualny wpis pomoże zachować ciągłość i trwałość kultywowanej przez lata tradycji. Za sprawą pojawienie się na liście twórczość lokalnych artystów zyska większe grono odbiorców, zarówno wśród społeczności w kraju, jak również poza granicami.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?