Będzie remont Muzeum!

Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.
 
Na wykonanie zadania opoczyński samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 834 845,22 zł. Łączna wartość inwestycji wskazana we wniosku to 1 242 313,06 zł.
Pozyskane dofinansowanie pozwoli na modernizację budynku Muzeum Regionalnego.
 
Projekt w zakresie prac budowlanych obejmuje wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz wykonanie izolacji elewacji zewnętrznej. Dach jest w bardzo złym stanie, przecieka, zagraża zbiorom i zasobom zgromadzonym w muzeum. Dlatego też działania te są niezbędne, by zachować pełnione przez budynek funkcje kulturalne.
Ponadto projekt zakłada rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie poprzez:
– powstanie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego,
 – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji stałej wystawy,
– wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych,
– udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku.
Planowana data zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 r.
 
Należy nadmienić, że projekt nie uzyskałby tak wysokiej oceny, gdyby nie zaangażowanie i współpraca Pana Adama Grabowskiego – Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?