„Barwy z natury i kultury”

Otwarciem plenerowej wystawy przed Muzeum Regionalnym w Opocznie zakończył się w poniedziałek projekt „Barwy z natury i kultury”, który miał na celu upowszechnianie wiedzy o lokalnych tradycjach farbiarskich oraz unikalnych kolorach w strojach ludowych Polski Centralnej. W otwarciu wystawy uczestniczył wiceburmistrz Opoczna Tomasz Łuczkowski.

Projekt realizowany był głównie w skansenie „Niebowo” w Wincentynowie. Tam przez kilka dni odbywały się wykłady, projekcje filmów tematycznych oraz spotkania. Uczestnicy mogli także wziąć udział w interesujących warsztatach poświęconych różnym technikom barwienia tkanin (barwienie roślinami, farbowanie barwnikami chemicznymi).

Na ekspozycji można zapoznać się z historią rzemiosła farbiarskiego, również w regionie opoczyńskim. Zaprezentowana została między innymi sylwetka najstarszego żyjącego „falbierza” Stanisława Wróbla z Woli Załężnej pod Opocznem, który w przyszłym roku kończy 100 lat. Wystawę przed opoczyńskim Muzeum można oglądać do 26 sierpnia.

Projekt „Barwy z natury i kultury” realizowany był przez Fundację TRES oraz Regionalną Grupę Barw przy udziale Muzeum Regionalnego w Opocznie oraz Skansenu „Niebowo”.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?