42 lata temu powstała „Solidarność”

Przedstawiciele opoczyńskich władz samorządowych, służb mundurowych, szkół i instytucji upamiętnili dziś 42. rocznicę utworzenia NSZZ „Solidarność”, pierwszej w krajach komunistycznych legalnej organizacji związkowej. W uroczystości wziął udział starosta powiatu opoczyńskiego Marcin Baranowski, wicestarosta Maria Barbara Chomicz, burmistrz Opoczna Dariusz Kosno a także przedstawiciel posła na Sejm RP Roberta Telusa. Gminę Opoczno reprezentował także dyrektor Muzeum Regionalnego Adam Grabowski oraz dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa Jerzy Misiurski. Adam Grabowski przedstawił zebranym krótki rys historyczny wydarzeń z sierpnia 1980 r. ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji panującej wówczas w Opocznie. Następnie delegacje złożyły wiązanki i zapaliły znicze pod tablicą upamiętniającą powstanie NSZZ „Solidarność” na kościele pw. św. Bartłomieja.
 
Powstanie „Solidarności” było wydarzeniem bez precedensu w dziejach świata. W czasach kiedy Europa podzielona była na dwa obozy narodził się masowy 10-milionowy ruch społeczny, który zapoczątkował upadek komunizmu w Europie Wschodniej. 31 sierpnia 1980 r. w Gdańsku podpisano porozumienia między komisją rządową a Międzyzakładowym Komitetem Strajkowym. 17 września 1980 r. przedstawiciele Międzyzakładowych Komitetów Założycielskich przyjęli statut, który rozstrzygał powstanie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” – jednego ogólnokrajowego związku o strukturze regionalnej. 10 listopada 1980 r. Sąd Najwyższy zarejestrował NSZZ „Solidarność”.
 
Narodziny „Solidarności” w Opocznie wiążą się z Zakładami Przemysłu Wełnianego w Opocznie. Do ruchu tego przystąpiło blisko 90% załogi (około 1320 osób). We wrześniu 1980 r. utworzony został tam Komitet Założycielski „Solidarności”, którego przewodniczącym został inżynier Ireneusz Prędki. W ZPW zaczęła działać Międzyzakładowa Komisja Założycielska (później przeniesiona do Piotrkowa Tryb.). „Solidarność” województwa piotrkowskiego miała swoją pierwszą siedzibę w Domu Kultury Włókniarza „Bistorek” (zakładowym domu kultury należącym do ZPW) a jej pierwszym przewodniczącym został Ireneusz Prędki. Opoczyńskie struktury „Solidarności” utworzono również w Zakładach Przemysłu Ceramicznego, „Meprozecie”, Opoczyńskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych, Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego, w Idzikowicach. Z czasem utworzono również „Solidarność” Rolników Indywidualnych. „Solidarność” w Opocznie tworzyli m.in. Ireneusz Prędki, Tadeusz Otocki, Mieczysław Lach (przewodniczący Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” województwa piotrkowskiego), Krzysztof Surma, Zbigniew Czyż, Ryszard Frańczuk, Julian Świątek, Lucjan Kuligowski, Wiesław Turek, Lech Stolle.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?