Zapraszamy na warsztaty

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na trzydniowe warsztaty rękodzielnicze, które odbędą się w dniach 12-14 marca 2024 r. w siedzibie Muzeum. Zajęcia będą realizowane w pięciu dziedzinach twórczości ludowej – haft, wycinanka, pisanka, plastyka zdobniczo-obrzędowa (papierowa), rzeźba ludowa. Warsztaty będą się odbywały się w godzinach 9:00-13:00. Poprowadzą je uznane w...

Muzeum zaprasza na warsztaty

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na warsztaty rękodzielnicze z udziałem twórczyń i twórców ludowych z regionu opoczyńskiego. Zajęcia będą się odbywały w pięciu dziedzinach twórczości: rzeźba, haft, pisankarstwo, wycinanka oraz bukiety kwiatowe/rózgi. Warsztaty potrwają pięć tygodni, po dwa dni w każdym tygodniu. Każdy tydzień poświęcony będzie innej dziedzinie twórczości. Warsztaty...