Zmarł Stefan Fudalej

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 4 lutego 2022 r. w wieku 93 lat zmarł Stefan Fudalej.

Stefan Fudalej urodził się 2 marca 1928 r. we wsi Rajsko pod Krakowem (obecnie dzielnica Krakowa). Naukę rozpoczął w rodzinnej miejscowości. Już jako szesnastoletni chłopak wstąpił w szeregi Armii Krajowej – Obwód Kraków-Miasto i przyjął pseudonim „Szczerbiec”. W Krakowie wykonywał zadania wywiadowcze. Po ucieczce z miasta w 1944 r. został wcielony do II drużyny AK w Rajsku, IV plutonu, VII kompanii II batalionu „Bolesław” zgrupowania „Żelbet”, którą dowodził Józef Job „Skok”. Był członkiem tej drużyny aż do czasu jej rozwiązania w 1945 r. Po wojnie, już w Krakowie ukończył gimnazjum a później liceum. W 1952 r. został absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filologii Klasycznej.

Do Opoczna trafił w 1954 r. na podstawie nakazu pracy. Po przeprowadzce do Opoczna na stałe związał się z Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego. Przez blisko 40 lat uczył tutaj łaciny, wychowania technicznego, historii starożytnej, wychowania fizycznego, logiki a także matematyki. Był wychowawcą wielu pokoleń młodych opocznian. 6 kwietnia 1973 r. Kurator Okręgu Szkolnego w Kielcach mianował go na stanowisko profesora szkoły średniej. W 1983 r. Stefan Fudalej założył Izbę Tradycji Liceum Ogólnokształcącego, gdzie zgromadził pamiątki związane z historią szkoły i jej założycielem Stanisławem Albinem Kowalskim. Był również autorem słów i melodii hymnu szkoły, opiekunem wielu szkolnych organizacji.

Stefan Fudalej był mocno zaangażowany w utrwalanie pamięci i propagowanie wiedzy na temat Armii Krajowej. W 2010 r. opublikował folder zatytułowany „Krótka historia koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opocznie 1990-2010”. Prowadził także kronikę Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Opocznie. Jest także autorem publikacji dotyczących represji stalinowskich wobec uczniów opoczyńskiego liceum i niektórych pracowników szkoły.

Za swoją pracę został odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości. W 2013 r. Stefan Fudalej został awansowany do stopnia porucznika.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się we wtorek 15 lutego 2022 r. o godzinie 12:00 w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Opocznie.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?