Rocznica wysiedleń z Jarocina

Dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski wraz z zastępcą burmistrza Opoczna Tomaszem Łuczkowskim, dyrektorem Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa Jerzym Misiurskim, dyrektorem Miejskiego Domu Kultury Zdzisławem Miękusem oraz pracownicą Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej Lucyną Wąsik, upamiętnili dziś 82. rocznicę przymusowych wysiedleni mieszkańców Jarocina do Opoczna. Pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku dawnego magistratu przy placu Kościuszki złożono kwiaty, zapłonęły też znicze.

11 grudnia 1939 r., po kilku dniach wyczerpującej drogi, do Opoczna dotarł transport kolejowy mieszkańców Jarocina, którzy zostali w brutalny sposób wypędzeni ze swoich domów i zmuszeni do wyjazdu. Do naszego miasta dotarło łącznie 3617 mieszkańców ówczesnego powiatu jarocińskiego. Tutaj, w Opocznie, od pierwszych godzin swojego pobytu, znaleźli opiekę, ciepłą strawę i schronienie. Jarocinianie, którzy przeżyli wojnę, podkreślają wielką życzliwości i bezinteresowność mieszkańców Opoczna, u których po mimo ciężkich warunków bytowych, znajdowali schronienie i utrzymanie przez kilka okupacyjnych lat.

Wysiedleni z Jarocina, oprócz Opoczna, zamieszkali także w Białaczowie, Żarnowie i Przysusze. Wśród wysiedlonych znalazł się między innymi przedwojenny burmistrz Jarocina Edmund Rogalski oraz wspomniany lekarz dr Leon Idaszewski. W Opocznie obaj aktywnie działali nie tylko na rzecz wysiedlonych, ale pomagali również miejscowej społeczności zwłaszcza w kwestiach zaopatrzenia w żywność i opieki medycznej. Opoczno o nich pamięta!

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?