Posadzono Dąb Pamięci por. Jerzego Nowickiego

13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej posadzono w Opocznie Dąb Pamięci dla uhonorowania por. Jerzego Romana Nowickiego, który zginął zamordowany przez sowietów w Katyniu. Organizatorem uroczystości była Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Wielkiego oraz Muzeum Regionalne w Opocznie.

W uroczystości wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 oraz licznie zaproszeni goście, pośród których znaleźli się między innymi: Pani Hanna Budzisz – kuzynka por. Jerzego Nowickiego, Marcin Baranowski – starosta opoczyński, Tomasz Łuczkowski – zastępca burmistrza Opoczna, mjr Jerzy Duda – prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Opocznie, dr Tomasz Szczepański – pracownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, st. bryg. Andrzej Śpiewak – komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, Dawid Kosylak – nadleśniczy Nadleśnictwa Opoczno, Jerzy Misiurski – dyrektor Biblioteki Publicznej im. Stefana Janasa w Opocznie, Zdzisław Miękus – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, Wojciech Grochowalski – redaktor łódzkiego czasopisma „Kultura i Biznes” oraz gospodarze uroczystości – Beata Dacz i Dariusz Pęczek – wicedyrektorzy Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie.

Środową uroczystość rozpoczął Adam Grabowski, który zaznaczył, że jest to już piąty Dąb Pamięci posadzony w Opocznie. Przedstawił także życiorys urodzonego w Opocznie porucznika Jerzego Romana Nowickiego. Po tym zaproszeni goście dokonali wspólnego posadzenia drzewa. Pani Hanna Budzisz podziękowała za tak piękną inicjatywę i upamiętnienie jej przodka. Słowa szczególnego uznania skierowała do Sławomira Migdalskiego oraz członków działającej w Opocznie grupy rekonstrukcyjnej. To właśnie dzięki ich spotkaniu na warszawskim Katyńskim Marszu Cieni narodził się pomysł upamiętnienia por. Nowickiego w Opocznie. Głos zabrał także starosta opoczyński Marcin Baranowski oraz burmistrz Tomasz Łuczkowski.

Kolejna część wydarzenia odbyła się już w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Opocznie. Jej uczniowie przygotowali część artystyczną. Swoim występem upamiętnili nie tylko por. Jerzego Nowickiego, ale także wszystkie ofiary Zbrodni Katyńskiej pochodzące z naszego miasta. Na zakończenie dr Tomasz Szczepański z Muzeum Katyńskiego wygłosił wykład poświęcony tematyce odkrywania prawdy na temat tej zbrodni. Prawdy, która przez kilka dziesięcioleci była zakłamywana i ukrywana przez reżim komunistyczny.

Jerzy Roman Nowicki urodził się 2 grudnia 1908 roku w Opocznie. Ukończył gimnazjum w Prużanie a następnie Szkołę Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, w 1931 r. Był utalentowany muzycznie, czynnie uprawiał sport. Po ukończeniu szkoły wojskowej pracował razem z ojcem w Dyrekcji Lasów Państwowych w Białowieży.
W 1936 r. zawarł związek małżeński z Walerią Pieślak, mieszkanką Białowieży. Miał córkę Danutę Marię.
W początkach 1938 r. Jerzy Roman Nowicki został mianowany porucznikiem z przydziałem do 25. Pułku Ułanów. W 1939 r. powołany do wojska, podczas Kampanii Wrześniowej był dowódcą plutonu przeciwpancernego. W trakcie walk dostał się do niewoli sowieckiej w obozie kozielskim. Został zamordowany w Katyniu.
Po wkroczeniu wojsk radzieckich żona Jerzego Nowickiego wraz z córką zostały wywiezione przez sowietów na Wschód, skąd już nigdy nie powróciły.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?