Nowa wystawa. „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie”

W ubiegły piątek 13 grudnia w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyło się otwarcie wystawy czasowej „Przestrzeń końca czasu. Cmentarze żydowskie na Huculszczyźnie”. W uroczystości wzięli udział autorzy prezentowanych fotografii – Alicja Woźniak z Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi oraz Andrzej Białkowski z Łódzkiego Domu Kultury. Obecny był także zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski.

Ekspozycja prezentuje dorobek czteroletnich prac inwentaryzacyjnych na cmentarzach żydowskich w miejscowościach: Pieczeniżyn, Kołomyja, Daliatyn, Iltsi, Kosów, Jabłonów, Kuty, Mikuliczyn. W większości tych miejsc na przełomie XIX i XX wieku społeczność żydowska stanowiła co najmniej 50% liczby mieszkańców. Najczęściej też, szczególnie w tych najmniejszych miejscowościach, pozostałości cmentarza są jedynym dowodem obecności Żydów na Huculszczyźnie. Dotarcie do nekropolii nie było łatwe ze względu na brak oznaczeń. Różni je stan zachowania i ilość pozostałych w dobrym stanie macew. Czasem jest ich kilkanaście (Iltsi, Mikuliczyn) a w innym przypadku paręset (Pieczeniżyn) czy nawet parę tysięcy (Kuty). Były świadkami życia i śmierci ludzi zamieszkujących te tereny a w czasie II wojny światowej często miejscem brutalnych egzekucji ludności żydowskiej. Zatopione w magicznym krajobrazie huculskich połonin i gór wymagają naszej pamięci oraz troski.

W opoczyńskim Muzeum wystawę można oglądać do końca stycznia 2020 r. Zapraszamy!

Projekt dofinansowano ze środków MKiDN pochodzących z budżetu państwa w ramach PROGRAMU/PRIORYTETU (Dziedzictwo kulturowe/Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą).

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?