Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie

Trwają prace budowlane przy zabytkowym budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie w ramach realizacji projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Uzyskane przez Gminę Opoczno dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone jest na wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz na osuszenie fundamentów.

Inwestycja jest realizowana w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?