Marszałek z wizytą w Muzeum

W Zamku Kazimierzowskim, siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie prac remontowych budynku opoczyńskiego Muzeum. Podpisania umowy dokonał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. Obecni byli także: poseł na Sejm RP Robert Telus, zastępca burmistrza Opoczna Andrzej Kacprzak, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski, a także dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski.
 
Na wykonanie zadania opoczyński samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 834 845,22 zł. Łączna wartość inwestycji wskazana we wniosku to 1 242 313,06 zł. Projekt w zakresie prac budowlanych obejmuje wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz wykonanie izolacji średniowiecznych fundamentów. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie poprzez:
powstanie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego,
– zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji stałej wystawy,
– wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych,
– udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku.
Planowana data zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 r.
 
Inwestycja zostanie wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?