Marszałek z wizytą w Muzeum

W Zamku Kazimierzowskim, siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie miało miejsce podpisanie umowy na dofinansowanie prac remontowych budynku opoczyńskiego Muzeum. Podpisania umowy dokonał wicemarszałek województwa łódzkiego Zbigniew Ziemba oraz burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. Obecni byli także: poseł na Sejm RP Robert Telus, zastępca burmistrza Opoczna Andrzej Kacprzak, radni Sejmiku Województwa Łódzkiego Ewa Wendrowska i Janusz Ciesielski, a także dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski.
 
Na wykonanie zadania opoczyński samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 834 845,22 zł. Łączna wartość inwestycji wskazana we wniosku to 1 242 313,06 zł. Projekt w zakresie prac budowlanych obejmuje wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz wykonanie izolacji średniowiecznych fundamentów. Projekt zakłada także rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie poprzez:
powstanie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego,
– zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji stałej wystawy,
– wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych,
– udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku.
Planowana data zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 r.
 
Inwestycja zostanie wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?