Konferencja „Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza”

17 lipca 2021 roku w Dąbrowie nad Czarną odbyła się konferencja popularno – naukowa pod tytułem „Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Gminę Aleksandrów oraz PTTK Oddział w Żarnowie a Muzeum Regionalne w Opocznie było jego współorganizatorem.

Prelekcje przedstawili następujący goście: dr Piotr Wypych Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – „Garncarstwo w Dąbrowie nad Czarną”, dr n. med. Michał Skoczylas z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Ogólna sytuacja historyczna i warunki życia codziennego na ziemi szczecińskiej po II wojnie światowej w odniesieniu do migracji ludności ze zlewni Pilicy na Pomorze Odrzańskie”, Paweł Kendra z Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – „Życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza w okresie II wojny światowej”, Barbara i Przemysław Ciszewscy regionaliści ziemi opoczyńskiej – „Ślady średniowiecznej organizacji produkcji w etymologii nazw miejscowości Środkowego Nadpilicza”, dr hab. Marcin Kiedrzyński oraz prof. dr hab. Józef K. Kurowski z Uniwersytetu Łódzkiego – „Źródła, źródliska, strumienie – oazy bioróżnorodności w krajobrazie Nadpilicza”. Nasze muzeum reprezentowała zaś etnolog Aleksandra Grad z wystąpieniem „Dzień powszedni mieszkańców nadpilickiej wsi na przykładzie wyposażenia i wystroju wiejskiej chałupy z przełomu XIX i XX wieku”. Całą konferencję uświetnił występ Zespołu Ludowego „Pylcza”.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?