Konferencja „Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza”

17 lipca 2021 roku w Dąbrowie nad Czarną odbyła się konferencja popularno – naukowa pod tytułem „Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Gminę Aleksandrów oraz PTTK Oddział w Żarnowie a Muzeum Regionalne w Opocznie było jego współorganizatorem.

Prelekcje przedstawili następujący goście: dr Piotr Wypych Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – „Garncarstwo w Dąbrowie nad Czarną”, dr n. med. Michał Skoczylas z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – „Ogólna sytuacja historyczna i warunki życia codziennego na ziemi szczecińskiej po II wojnie światowej w odniesieniu do migracji ludności ze zlewni Pilicy na Pomorze Odrzańskie”, Paweł Kendra z Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – „Życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza w okresie II wojny światowej”, Barbara i Przemysław Ciszewscy regionaliści ziemi opoczyńskiej – „Ślady średniowiecznej organizacji produkcji w etymologii nazw miejscowości Środkowego Nadpilicza”, dr hab. Marcin Kiedrzyński oraz prof. dr hab. Józef K. Kurowski z Uniwersytetu Łódzkiego – „Źródła, źródliska, strumienie – oazy bioróżnorodności w krajobrazie Nadpilicza”. Nasze muzeum reprezentowała zaś etnolog Aleksandra Grad z wystąpieniem „Dzień powszedni mieszkańców nadpilickiej wsi na przykładzie wyposażenia i wystroju wiejskiej chałupy z przełomu XIX i XX wieku”. Całą konferencję uświetnił występ Zespołu Ludowego „Pylcza”.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?