Wystawy czasowe

„Marian Zach - Hubalczyk, Kolekcjoner, Artysta”


Na ekspozycji można zobaczyć wyjątkowy zbiór kilkuset niezwykle cennych eksponatów, głównie militariów i walorów falerystycznych, które w znacznej większości są historycznie związane z regionem opoczyńskim. Wszystkie z nich pochodzą z prywatnej kolekcji śp. płk. Mariana Zacha z Poświętnego – Honorowego Hubalczyka; Kustosza Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego; zasłużonego kolekcjonera; miłośnika lokalnej historii i propagatora historii Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”. Pośród eksponatów znajdą się także wyjątkowe pamiątki po majorze „Hubalu”.

 
Wystawa w Muzeum Regionalnym w Opocznie będzie czynna do końca 2024 r.

„Wojowie, rycerze, żołnierze”


Wojowie, rycerze, żołnierze” ze zbiorów Piotra Gajdy oraz Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Na wystawie zaprezentowano rozwój uzbrojenia historycznego oraz przekształcanie się formacji wojskowych sięgających czasów wojów wczesnopiastowskich. Wartość wystawy podnoszą wyjątkowe, kilkusetletnie militaria ze zbiorów piotrkowskiego Muzeum.

 
Wystawa w Muzeum Regionalnym w Opocznie będzie czynna do końca września 2024 r.

„Triennale wycinanki ludowej województwa łódzkiego”

 
Wystawa prezentuje prace blisko 50 uczestników, którzy zgłosili na konkurs 140 wycinanek. Wszystkie zostały zakwalifikowane do dwóch kategorii: Wycinanka tradycyjna i Wycinanka inspirowana. Obok walorów etnograficznych prace prezentują wysoki poziom artystyczny. Zauważalna jest w nich silna kontynuacja regionalnych tradycji wypracowanych przez kolejne pokolenia. Twórcy w kategorii tradycja, utrzymując wysoki poziom prac, silnie nawiązują do form regionalnych i źródeł tradycyjnej sztuki. Cieszy też fakt wykorzystywania przez twórców tradycyjnych technik i narzędzi. Najliczniej reprezentowane są regiony: łowicki, opoczyński, sieradzki, rawski a także piotrkowski. Świadczy to o żywotności wycinankarstwa na tych terenach. Cieszy fakt trwającego przekazu międzypokoleniowego, zauważalnego szczególnie w regionie opoczyńskim.

„Opoczyńskie drogi do Niepodległości”

 
Wystawa poświęcona historii działań wojennych okresu I wojny światowej w regionie opoczyńskim. Na ekspozycji szczególny nacisk położono na ukazanie wydarzeń, które były związane z procesem odzyskiwania przez Polskę niepodległości.
 
Na wystawie zaprezentowano bogaty zbiór uzbrojenia i wyposażenia wojskowego armii walczących podczas Wielkiej Wojny, fotografie, mapy i dokumenty dotyczące tego okresu. Cennym eksponatem jest drewniana skrzynia transportowa, należąca do wywodzącego się z Opoczna Alberta Kozerawskiego, który w 1917 r. brał udział w formowaniu we Francji „Błękitnej Armii” gen. Józefa Hallera. Albert Kozerawski był dowódcą pierwszego batalionu. Zgodnie z rodzinnymi przekazami, prezentowana na ekspozycji skrzynia towarzyszyła mu na całym szlaku bojowym „Błękitnej Armii”. Jej droga do opoczyńskiego Muzeum prowadziła przez Hiszpanię i Francję, gdzie przez kilkadziesiąt lat była pieczołowicie przechowywana w zbiorach rodziny Kozerawskich.
 
Wystawa „Opoczyńskie drogi do niepodległości” została przygotowana w oparciu o zbiory Muzeum Regionalnego w Opocznie. Można ją zwiedzać do końca roku 2023. Zapraszamy!

„Kuźnice Drzewickie i Gerlach. Historia w stali wykuta”

Wystawa poświęcona historii przemysłu metalurgicznego w Kuźnicach Drzewickich oraz znanej wszystkim firmy „Gerlach” Drzewica.
 
Wystawa została zorganizowana przede wszystkim w oparciu o niezwykle bogate zbiory kolekcjonerów prywatnych – Andrzeja Sołtysiaka z Drzewicy, Tomasza Rojka z Łodzi oraz Waldemara Zagdańskiego z Radzic Małych. Na ekspozycji znalazły się także materiały udostępnione dzięki uprzejmości Regionalnego Centrum Kultury w Drzewicy oraz Aliny Szymańskiej. Warstwę informacyjną oparto zaś na publikacji Romana Chalasza „GERLACH historia w stali wykuta. Kuźnice Drzewickie od 1760 roku”.
 
Na ekspozycji zwiedzający mają okazję zobaczyć całe mnóstwo jakże charakterystycznych wyrobów produkowanych na przestrzeni lat przez drzewicki „Gerlach”. Najstarsze z prezentowanych eksponatów pochodzą z XIX w. Najliczniejszą grupę stanowi zaś zastawa stołowa, komplety i pojedyncze przykłady sztućców z okresu po II wojnie światowej. Z pewnością dla wielu będzie to wyjątkowa, sentymentalna podróż w nie tak odległą jeszcze przeszłość.
 

Wystawa jest czynna do 13 stycznia 2024 r. Zapraszamy!

„Hübnerowie: Opoczyńska inteligencja przełomu XIX/XX w.”

Wystawa „Hübnerowie: Opoczyńska inteligencja przełomu XIX/XX w.” prezentuje historię znanej opoczyńskiej rodziny mieszczańskiej Hübnerów. Warto podkreślić, że losy rodziny Hübnerów zostały także na trwałe związane z losami dwóch innych znanych opoczyńskich rodzin – Zarembskich oraz właścicieli firmy „Gerlach” w Drzewicy, Kobylańskich.
 
Zgromadzone na ekspozycji meble wraz z przedmiotami rzemiosła artystycznego są próbą rekonstrukcji mieszczańskiego salonu z końca XIX wieku. Zrekonstruowano także gabinet notariusza Zygmunta Hübnera seniora (1879-1966). Na wystawie znajdują się również pamiątki rodzinne oraz dokumenty, które przybliżają historię rodziny.
 

Wystawa jest czynna do końca czerwca 2023 r. Zapraszamy!

„Z gwiazdą i szopką”

Wystawa przedstawia zwyczaje i obrzędy związane z przeżywaniem świąt Bożego Narodzenia w regionie Opoczyńskim. Ekspozycję przygotowano ze zbiorów własnych Muzeum Regionalnego w Opocznie.
 

Wystawa jest czynna do 2 lutego 2023 r. Zapraszamy!

„HUBAL. HENRYK DOBRZAŃSKI 1897-1940”

Wystawa została przygotowana przez warszawskie Muzeum Niepodległości oraz Stowarzyszenie „Hubalowa Rodzina” i wpisuje się w 125. rocznicę urodzin „Hubala”. Opoczno jest drugim po Warszawie miejscem, gdzie prezentowana jest wystawa.

Ekspozycja ma postać kilkunastu barwnych plansz, na których przedstawiono wiele interesujących informacji na temat życia i walki Henryka Dobrzańskiego. Na planszach będzie można zobaczyć także szereg unikatowych fotografii. ‼️‼️Prawdziwą perełką na wystawie będzie oryginalny Krzyż Srebrny Orderu Virtuti Militari (V klasy), który por. Henryk Dobrzański otrzymał za męstwo i odwagę podczas wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. ‼️‼️Krzyż znajdzie się na ekspozycji w Opocznie dzięki uprzejmości dowódcy 25. Batalionu Dowodzenia 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim płk. Adama Semeniuka.

Wystawa jest czynna do 14 maja 2022 r. Zapraszamy!

"Broń czarnoprochowa z przełomu XVIII i XIX wieku oraz malarstwo i grafika o tematyce myśliwskiej"

Wystawa zrealizowana przy współpracy z Wojskowym Kołem Łowieckim „Hubal” w Tomaszowie Mazowieckim oraz Izbą Regionalną Tradycji i Zwyczajów Łowieckich w Czańcu. Prezentuje kilkadziesiąt egzemplarzy broni czarnoprochowej rozdzielnego ładowania pochodzących z przełomu XVIII i XIX wieku. Na ekspozycji zaprezentowano broń o różnej konstrukcji zarówno europejskiej produkcji jak i pochodzącą choćby z Bliskiego Wschodu. Na zwiedzających czekają także interesujące obrazy i grafiki o tematyce łowieckiej.

Patronem wystawy jest Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim.

Wystawa jest czynna do końca maja 2022 r. Zapraszamy!

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?