Wystawy czasowe

Od ziarenka do bochenka

„Od ziarenka do bochenka. Rolniczy i duchowy wymiar chleba w opoczyńskiem”.  Wystawa obrazuje zwyczaje i obrzędy naszego regionu związane z pracami polowymi i procesem powstawania chleba. Poprzedziły ją badania terenowe przeprowadzone na terenie powiatu opoczyńskiego. Zebrane materiały zostały podzielone na kilka zasadniczych działów, m.in. Kult Ziemi Matki, Praca na roli i uprawa roślin zbożowych, Narzędzia i maszyny rolnicze, Chleb w obyczajowości opoczyńskiej, Zwyczaje związane z zasiewem, Młocka, Młynarstwo czy Wypiek chleba.

Organizacja wystawy została dofinansowana ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury EtnoPolska 2021. Można ją zwiedzać do końca października bieżącego roku. Zapraszamy.

Generał Józef Haller i jego żołnierze

Wystawa ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie pozwala poznać materiały, nierzadko unikatowe, ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie i Muzeum Niepodległości w Warszawie. Zdjęcia powstałe w okresie pierwszej wojny światowej, lecz także ukazujące generała i jego bliskich po roku 1945, już na emigracji. Fotografie, na których uwiecznieni zostali żołnierze i oficerowie II Brygady Legionów Polskich, m.in. płk Marian Januszajtis i ksiądz Józef Panaś, żołnierze Błękitnej Armii i Armii Ochotniczej z 1920 roku.

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?