Wystawy czasowe

Kolorami pisane imię Boga - ikony księdza kanonika Stanisława Drąga

Na wystawie zaprezentowano blisko sto ikon księdza kanonika Stanisława Drąga. Duchowny to także artysta malarz, który ikonami zafascynował się już jako młody, 26 letni kapłan. Malował od dzieciństwa. Po wizycie w cerkwi, zafascynowany kulturą prawosławia, postanowił sam napisać ikonę. Dziś po przeszło 50 latach pracy twórczej jego dorobek zamyka się liczbą około 1500 ikon. Jak autor sam podaje, pisanie ikon pomaga mu w osobistej rozmowie z Bogiem.

Ksiądz kanonik Stanisław Drąg urodził się w 1941 r. w Kałkowie. Studia teologiczne odbył w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu, gdzie miał również swoją pierwszą wystawę malarstwa. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim kształcił się również w zakresie historii sztuki oraz konserwacji zabytków. Za działalność kulturalną i szerzenie postaw patriotycznych ks. Drąg został wielokrotnie uhonorowany, m.in. medalem „Pro Memoria”.

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?