0

Festiwal Opoczno Folk Attack IV

W dniach 15 i 16 września 2017 r. odbyła się czwarta edycja Festiwalu Opoczno Folk Attack, który w tym roku nosił podtytuł Źródła! Źródła! ponieważ chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę na rdzenną muzykę ludową regionu opoczyńskiego w wykonaniu ostatnich, żyjących jeszcze wiejskich muzykantów. Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa...

0

Zwyczaje, obrzędy, wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność

Muzeum Regionalne w Opocznie otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z programu Dziedzictwo Kulturowe na publikację "Zwyczaje, obrzędy, wierzenia weselne w Opoczyńskiem. Tradycja a współczesność”. Projekt został bardzo wysoko sklasyfikowany, gdyż na blisko 600 projektów zajął 16 miejsce! Publikacja zawiera wyniki badań przeprowadzonych przez osoby odpowiedzialne za realizacje zadania,...