Zapraszamy na promocję

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na promocję kolejnej książki związanej z naszym miastem, która nosi tytuł „Opoczno i My – lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku”. Wydawcą tej pozycji jest Muzeum a autorem Wiesław Turek, mieszkaniec naszego grodu.Logiczny układ treści, piękna oprawa graficzna oraz unikalne zdjęcia  powodują, że książka zaciekawi...

Zmarł Włodzimierz Koperkiewicz

Ze smutkiem przychodzi nam poinformować, że 13 listopada zmarł Włodzimierz Koperkiewicz, znany opoczyński regionalista i niestrudzony badacz dziejów naszego regionu. Miał 87 lat. Włodzimierz Koperkiewicz urodził się 14 maja 1935 r. w Opocznie. We wrześniu 1942 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, którą ze...

Zapraszamy na wystawę o ziemiaństwie

W Muzeum Regionalnym w Opocznie można już oglądać wystawę czasową poświęconą historii ziemiaństwa w regionie opoczyńskim. Na barwnych planszach można znaleźć informacje na temat znanych i zasłużonych dla regionu rodzin ziemiańskich i ich dworów. Ekspozycja nawiązuje do wydanej niedawno książki dr. Marcina Łuczkowskiego „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach...

80 lat temu Niemcy zlikwidowali opoczyńskie getto

27 października 1942 r. miała miejsce największa wywózka żydowskich mieszkańców Opoczna do obozu zagłady w Treblince. Oznaczało to tak naprawdę koniec istnienia tej społeczności w naszym mieście. Osiemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia upamiętniły władze samorządowe Opoczna, dzieci i młodzież szkolna a także przedstawiciele społeczności żydowskiej z Izraela.Pod pomnikiem upamiętniającym likwidację opoczyńskiego...

Promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego

15 października w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyła się długo oczekiwana promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego zatytułowanej „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”.Promocji towarzyszyła konferencja, podczas której wystąpili historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas oraz dr hab. prof. UJK Jerzy...

Zapraszamy na promocję książki dr. Marcina Łuczkowskiego

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na konferencję połączoną z promocją książki dr. Marcina Łuczkowskiego zatytułowanej „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”. Konferencja odbędzie się w sobotę 15 października 2022 r. o godzinie 15:00 w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Opocznie, Plac Zamkowy 1. W programie: - dr...

Sto lat Młodej Parze!

Naszej Koleżance Aleksandrze Grad (teraz już Rychwalskiej!) oraz jej mężowi Sebastianowi, w tak uroczystym dniu ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia! Niech Wasza wspólna droga będzie długa, tak radosna i szczęśliwa jak dzisiejszy dzień! Niech nie zabraknie Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności! Niech spełniają się marzenia, realizują plany, rozwijają pasje! Wszystkiego...

80. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września na Cmentarzu Komunalnym w Opocznie przy ul. Granicznej odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych – konspiracyjnej organizacji zbrojnej, która jako jedyna podjęła walkę z obydwoma agresorami i okupantami Polski – niemieckim i sowieckim. Organizatorem upamiętnienia było Muzeum Regionalne w Opocznie.Przy grobie ppor. Mariana...

Konsultacje w Muzeum

Muzeum Regionalne w Opocznie było gospodarzem konsultacji społecznych związanych z planowanym wpisaniem jednej z dziedzin twórczości ludowej charakterystycznej dla regionu opoczyńskiego na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. We wtorkowym spotkaniu (20 września) udział wzięło 20 twórczyń ludowych z regionu oraz znany opoczyński rzeźbiarz Marek Mokrowiecki. Obecny był także zastępca burmistrza...

Muzeum zaprasza na warsztaty

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na warsztaty rękodzielnicze z udziałem twórczyń i twórców ludowych z regionu opoczyńskiego. Zajęcia będą się odbywały w pięciu dziedzinach twórczości: rzeźba, haft, pisankarstwo, wycinanka oraz bukiety kwiatowe/rózgi. Warsztaty potrwają pięć tygodni, po dwa dni w każdym tygodniu. Każdy tydzień poświęcony będzie innej dziedzinie twórczości. Warsztaty...