Będzie remont Muzeum!

Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Modernizacja zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego w Opocznie”.

Inwestycja zostanie wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020,  Oś priorytetowa VI: Rewitalizacja i potencjał endogeniczny, Poddziałanie VI.2.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.
 
Na wykonanie zadania opoczyński samorząd otrzyma dofinansowanie w wysokości 834 845,22 zł. Łączna wartość inwestycji wskazana we wniosku to 1 242 313,06 zł.
Pozyskane dofinansowanie pozwoli na modernizację budynku Muzeum Regionalnego.
 
Projekt w zakresie prac budowlanych obejmuje wymianę pokrycia dachowego zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego oraz wykonanie izolacji elewacji zewnętrznej. Dach jest w bardzo złym stanie, przecieka, zagraża zbiorom i zasobom zgromadzonym w muzeum. Dlatego też działania te są niezbędne, by zachować pełnione przez budynek funkcje kulturalne.
Ponadto projekt zakłada rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Opocznie poprzez:
– powstanie stałej wystawy prezentującej ceramiczne dziedzictwo kulturowe regionu opoczyńskiego,
 – zakup wyposażenia niezbędnego do organizacji stałej wystawy,
– wprowadzenie do oferty stałej propozycji warsztatów ceramicznych,
– udostępnienie zasobów kulturowych w formie wirtualnej poprzez zakup infokiosku.
Planowana data zakończenia realizacji projektu to czerwiec 2023 r.
 
Należy nadmienić, że projekt nie uzyskałby tak wysokiej oceny, gdyby nie zaangażowanie i współpraca Pana Adama Grabowskiego – Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?