Zapraszamy na promocję

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na promocję kolejnej książki związanej z naszym miastem, która nosi tytuł „Opoczno i My – lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte XX wieku”. Wydawcą tej pozycji jest Muzeum a autorem Wiesław Turek, mieszkaniec naszego grodu.Logiczny układ treści, piękna oprawa graficzna oraz unikalne zdjęcia  powodują, że książka zaciekawi...

Zmarł Włodzimierz Koperkiewicz

Ze smutkiem przychodzi nam poinformować, że 13 listopada zmarł Włodzimierz Koperkiewicz, znany opoczyński regionalista i niestrudzony badacz dziejów naszego regionu. Miał 87 lat. Włodzimierz Koperkiewicz urodził się 14 maja 1935 r. w Opocznie. We wrześniu 1942 r. rozpoczął naukę w Szkole Powszechnej nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie, którą ze...

Zapraszamy na wystawę o ziemiaństwie

W Muzeum Regionalnym w Opocznie można już oglądać wystawę czasową poświęconą historii ziemiaństwa w regionie opoczyńskim. Na barwnych planszach można znaleźć informacje na temat znanych i zasłużonych dla regionu rodzin ziemiańskich i ich dworów. Ekspozycja nawiązuje do wydanej niedawno książki dr. Marcina Łuczkowskiego „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach...

80 lat temu Niemcy zlikwidowali opoczyńskie getto

27 października 1942 r. miała miejsce największa wywózka żydowskich mieszkańców Opoczna do obozu zagłady w Treblince. Oznaczało to tak naprawdę koniec istnienia tej społeczności w naszym mieście. Osiemdziesiątą rocznicę tego wydarzenia upamiętniły władze samorządowe Opoczna, dzieci i młodzież szkolna a także przedstawiciele społeczności żydowskiej z Izraela.Pod pomnikiem upamiętniającym likwidację opoczyńskiego...

Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939

Monografia dr. Marcina Łuczkowskiego jest oparta na bogatym materiale źródłowym, począwszy od źródeł archiwalnych (archiwów regionalnych i centralnych), zasobów kościelnych, poprzez wspomnienia i pamiętniki, a skończywszy na źródłach drukowanych. Faktografia pozyskana z dokumentacji jest umiejętnie obudowana literaturą. Zastosowano właściwe metody badawcze, m.in. metodę bezpośrednią, pośrednią, statystyczną i komparatystyczną. W związku...

Promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego

15 października w Muzeum Regionalnym w Opocznie odbyła się długo oczekiwana promocja książki dr. Marcina Łuczkowskiego zatytułowanej „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”.Promocji towarzyszyła konferencja, podczas której wystąpili historycy z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – dr hab. prof. UJK Jacek Pielas oraz dr hab. prof. UJK Jerzy...

Zapraszamy na promocję książki dr. Marcina Łuczkowskiego

Muzeum Regionalne w Opocznie zaprasza na konferencję połączoną z promocją książki dr. Marcina Łuczkowskiego zatytułowanej „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”. Konferencja odbędzie się w sobotę 15 października 2022 r. o godzinie 15:00 w sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego w Opocznie, Plac Zamkowy 1. W programie: - dr...

„Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939”

Muzeum Regionalne w Opocznie otrzymało dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 26 250 zł na wydanie książki pt. „Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939” dr. Marcina Łuczkowskiego. Książka będzie wydana w ramach projektu „Literatura 2022” Instytutu Książki w Krakowie. Książka ukaże się jesienią bieżącego roku.Promocji wydawnictwa...

Sto lat Młodej Parze!

Naszej Koleżance Aleksandrze Grad (teraz już Rychwalskiej!) oraz jej mężowi Sebastianowi, w tak uroczystym dniu ślubu składamy najserdeczniejsze życzenia! Niech Wasza wspólna droga będzie długa, tak radosna i szczęśliwa jak dzisiejszy dzień! Niech nie zabraknie Bożego błogosławieństwa, zdrowia i wszelkiej pomyślności! Niech spełniają się marzenia, realizują plany, rozwijają pasje! Wszystkiego...

80. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września na Cmentarzu Komunalnym w Opocznie przy ul. Granicznej odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych – konspiracyjnej organizacji zbrojnej, która jako jedyna podjęła walkę z obydwoma agresorami i okupantami Polski – niemieckim i sowieckim. Organizatorem upamiętnienia było Muzeum Regionalne w Opocznie.Przy grobie ppor. Mariana...