80. rocznica utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych

20 września na Cmentarzu Komunalnym w Opocznie przy ul. Granicznej odbyła się uroczystość z okazji 80. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych – konspiracyjnej organizacji zbrojnej, która jako jedyna podjęła walkę z obydwoma agresorami i okupantami Polski – niemieckim i sowieckim. Organizatorem upamiętnienia było Muzeum Regionalne w Opocznie.

Przy grobie ppor. Mariana Suskiewicza ps. „Sosna”, „Mścisław” – pierwszego komendanta NSZ w powiecie opoczyńskim, byli obecni przedstawiciele organizacji kombatanckich na czele z mjr. Jerzym Dudą, władz samorządowych w osobie wicestarosty Marii Barbary Chomicz oraz młodzieży szkolnej z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie pod opieką prof. Krzysztofa Czajkowskiego. Uroczystość uświetnił poczet sztandarowy Jednostki Strzeleckiej 1042 Opoczno ZS Strzelec OSW.

Na grobie ppor. Mariana Suskiewicza złożone zostały wiązanki i zapłonęły znicze. Krótki rys historyczny Narodowych Sił Zbrojnych i ich działalności w regionie opoczyńskim przedstawił Wiktor Pietrzyk z Muzeum Regionalnego w Opocznie. Głos zabrała także wicestarosta Maria Barbara Chomicz podkreślając ogromne znaczenie w przywracaniu pamięci na temat tej wyjątkowej organizacji Polskiego Państwa Podziemnego, która przez wszystkie lata komuny była tak zajadle zwalczana. Zapadła także wspólna decyzja o konieczności renowacji naruszonego już zębem czasu grobu opoczyńskiego bohatera.

Młodzież miała także okazję odwiedzić grób Józefa Telatyckiego, przedwojennego mieszkańca Opoczna, inżyniera i przedsiębiorcy. Telatycki od samego początku był mocno zaangażowany w działalność narodową a później także w konspirację NOW i NSZ w Opocznie. Za swoje poświęcenie poniósł najwyższą ofiarę, w 1943 r. został zamordowany przez Niemców w tomaszowskim więzieniu „Na Zapiecku”.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?