80. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Upamiętnieniem radzieckiej napaści na Polskę w 1939 r. zakończyły się dziś opoczyńskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 17 września przed południem delegacja Gminy Opoczno zapaliła znicze pod pomnikiem katyńskim na Starym Cmentarzu w Opocznie. Delegacji przewodniczył zastępca burmistrza Opoczna – Tomasz Łuczkowski; obecny był również Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Zdzisław Miękus – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie oraz Jerzy Misiurski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zasadnicza część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Rozpoczął je Tomasz Łuczkowski witając licznie przybyłych uczestników. Następnie Adam Grabowski w formie prezentacji przedstawił najbardziej znane sylwetki opocznian, ofiar szeroko rozumianej Zbrodni Katyńskiej. Opowiedział również o formach upamiętniania tych osób w Opocznie.

Głównym punktem programu był natomiast wykład prof. UJK dr. hab. Marka Dutkiewicza z piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor będąc uczestnikiem prac ekshumacyjnych na Wschodzie w latach 90. XX w., przedstawił w niezwykle interesujący sposób informacje związane z prowadzonymi wówczas badaniami terenowymi. Zwrócił szczególną uwagę na ogromne i tak naprawdę trudne do oszacowania szkody, jakie w wyniku Zbrodni Katyńskiej poniosło polskie społeczeństwo już w okresie powojennym. Nie lada ciekawostką były prezentowane zdjęcia z ekshumacji polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu.

Zwieńczeniem uroczystości była projekcja filmu fabularnego „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Warto podkreślić, że w uroczystościach licznie udział wzięła opoczyńska młodzież szkolna.

Organizatorami obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę była Gmina Opoczno, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?