80. rocznica napaści ZSRR na Polskę

Upamiętnieniem radzieckiej napaści na Polskę w 1939 r. zakończyły się dziś opoczyńskie obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. 17 września przed południem delegacja Gminy Opoczno zapaliła znicze pod pomnikiem katyńskim na Starym Cmentarzu w Opocznie. Delegacji przewodniczył zastępca burmistrza Opoczna – Tomasz Łuczkowski; obecny był również Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie, Zdzisław Miękus – dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie oraz Jerzy Misiurski – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zasadnicza część uroczystości odbyła się w Miejskim Domu Kultury. Rozpoczął je Tomasz Łuczkowski witając licznie przybyłych uczestników. Następnie Adam Grabowski w formie prezentacji przedstawił najbardziej znane sylwetki opocznian, ofiar szeroko rozumianej Zbrodni Katyńskiej. Opowiedział również o formach upamiętniania tych osób w Opocznie.

Głównym punktem programu był natomiast wykład prof. UJK dr. hab. Marka Dutkiewicza z piotrkowskiej filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Profesor będąc uczestnikiem prac ekshumacyjnych na Wschodzie w latach 90. XX w., przedstawił w niezwykle interesujący sposób informacje związane z prowadzonymi wówczas badaniami terenowymi. Zwrócił szczególną uwagę na ogromne i tak naprawdę trudne do oszacowania szkody, jakie w wyniku Zbrodni Katyńskiej poniosło polskie społeczeństwo już w okresie powojennym. Nie lada ciekawostką były prezentowane zdjęcia z ekshumacji polskich żołnierzy zamordowanych w Katyniu.

Zwieńczeniem uroczystości była projekcja filmu fabularnego „Katyń” w reżyserii Andrzeja Wajdy. Warto podkreślić, że w uroczystościach licznie udział wzięła opoczyńska młodzież szkolna.

Organizatorami obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i agresji sowieckiej na Polskę była Gmina Opoczno, Miejski Dom Kultury w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie, Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

Udostępnij

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?