42. rocznica stanu wojennego

W 42. Rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski wziął udział w uroczystościach upamiętniających to wydarzenie, zorganizowanych przez Starostę Opoczyńskiego Marcina Baranowskiego.

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Świętej w Kolegiacie św. Bartłomieja w Opocznie. Po nabożeństwie miało miejsce złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod tablicą NSZZ „Solidarność”. W upamiętnieniu wzięli udział przedstawiciele Sejmu RP, lokalnych władz samorządowych, szkół i instytucji oraz licznie zgromadzona młodzież szkolna.

Adam Grabowski zaprosił obecnych na uroczystości działaczy „Solidarności” wraz z władzami na spotkanie zorganizowane w siedzibie opoczyńskiego Muzeum. W spotkaniu wzięły udział osoby, które przed laty tworzyły opoczyński i piotrkowski NSZZ „Solidarność”, i które były z tego tytułu represjonowane podczas stanu wojennego. Pośród zaproszonych gości znalazł się także poseł na Sejm RP Robert Telus, starosta powiatu opoczyńskiego Marcin Baranowski oraz zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski. Zebrani modlitwą i symboliczną minutą ciszy uczcili pamięć nieżyjących już opoczyńskich opozycjonistów. Jan Wieruszewski, związany z „Solidarnością Rolników Indywidualnych” poinformował o działalności opoczyńskiego Stowarzyszenia Osób i Sympatyków Założycieli Solidarności. Zebrani wyrazili także chęć wspólnego działania na rzecz szerszego propagowania wiedzy na temat funkcjonowania lokalnych struktur „Solidarności”, zwłaszcza pośród dzieci i młodzieży szkolnej. Poparto również inicjatywę, aby jedno z nowo zbudowanych rond w Opocznie uzyskało nazwę NSZZ „Solidarność”. Wiesław Turek zaprosił wszystkich na promocję swojej książki „Opoczno – My i suwerenność”, która już wkrótce będzie miała miejsce w opoczyńskim Muzeum.

Dyrektor Muzeum w Opocznie zachęcił weteranów opoczyńskiej „Solidarności” do spisywania swoich wspomnień z tamtego okresu lub utrwalanie ich w inny sposób. Zwrócił się także z apelem o przekazywanie do zbiorów muzealnych pamiątek związanych z działalnością opoczyńskiej „Solidarności”.

Spotkanie w opoczyńskim Muzeum było świetną okazją do pasjonujących rozmów i wspólnych wspomnień wydarzeń sprzed przeszło czterdziestu lat.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?