41. rocznica stanu wojennego

Opoczyńskie uroczystości upamiętniające 41. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce rozpoczęły się już w niedzielę 11 grudnia. Z inicjatywy NSZZ „Solidarność” Odział Opoczno w kościele św. Bartłomieja została odprawiona Msza Święta w intencji ofiar stanu wojennego i szybkiej kanonizacji ks. Jerzego Popiełuszki.

13 grudnia w południe delegacje samorządowców, opoczyńskich instytucji, szkół i organizacji a także mieszkańcy Opoczna złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicą NSZZ „Solidarność”, która znajduje się na ścianie kościoła św. Bartłomieja. W uroczystości udział wzięli między innymi: starosta opoczyński Marcin Baranowski, wicestarosta Maria Barbara Chomicz, zastępca burmistrza Opoczna Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski, dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Zdzisław Miękus, wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie Anna Ksyta oraz Małgorzata Brola reprezentująca Bibliotekę Publiczną im. Stefana Janasa w Opocznie. Krótki rys historyczny stanu wojennego przedstawił Adam Grabowski. Internowany w stanie wojennym Wiesław Turek korzystając z okazji zaproponował, by dwa nowo budowane ronda w Opocznie uzyskały nazwę Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Ziemi Opoczyńskiej – Solidarność oraz rondo Ireneusza Prędkiego.

Kolejnym punktem uroczystości była prezentacja tablicy upamiętniającej byłą siedzibę komunistycznego aparatu represji przy ul. Piotrkowskiej 6. Po wielu latach starań udało się wreszcie upamiętnić miejsce, w którym zdrowie i życie najpierw z rąk Niemców a po wojnie funkcjonariuszy NKWD, UB, MO i SB, traciło wielu mieszkańców naszego miasta i regionu.  Fundatorem tablicy jest Gmina Opoczno, treść natomiast została opracowana przez Muzeum Regionalne w Opocznie.

Podsumowaniem uroczystości była prelekcja kustosza Muzeum Regionalnego w Opocznie Wiktora Pietrzyka zatytułowana „Komunistyczny aparat represji w Opocznie”. Jej słuchaczami byli głównie uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Na przełomie lat 40. i 50. XX w. wielu uczniów właśnie tej szkoły było dotkliwie represjonowanych za swoją młodzieńczą działalność opozycyjną i antykomunistyczną. Uczestnicy mogli dowiedzieć się wielu interesujących informacji na temat nieistniejącej już kamienicy przy Piotrkowskiej 6, struktur opoczyńskiego UB i SB oraz zbrodniczej działalności tych organów. Nie zabrakło także akcentów dotyczących okresu stanu wojennego w Opocznie. Swoimi wspomnieniami z tego okresu podzielił się także starosta Marcin Baranowski oraz wicestarosta Maria Barbara Chomicz.

Organizatorami wtorkowych uroczystości był Starosta Opoczyński Marcin Baranowski, burmistrz Opoczna Dariusz Kosno, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski oraz dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Opocznie Anna Pręcikowska-Skoczylas.

Udostępnij

Szukaj

Galeria

Muzealne ciekawostki

Na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie znajduje się grób jednego z najbardziej znanych opocznian – profesora Edmunda Biernackiego.

Foto: Krzysztof Szymański

Warto zobaczyć !

Newsletter

Chcesz otrzymywać informacje
o nadchodzących wydarzeniach
w Muzeum?