Zapraszamy na promocję książki

Jarocińsko-Opoczyńskie Stowarzyszenie „Wspólna Pamięć”, Biblioteka Publiczna im. Stefana Janasa w Opocznie, Muzeum Regionalne w Opocznie zapraszają na promocję książki „Wojenne tułaczki. Wspomnienia mieszkańców ziemi jarocińskiej wysiedlonych w latach 1939-1940”. Promocja odbędzie się w piątek 9 lutego 2024 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Muzeum Regionalnego w Opocznie, Plac Zamkowy 1.