161. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W piątek 19 stycznia opocznianie upamiętnili 161. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Uroczystości zorganizowane przez Gminę Opoczno, Federację Patriotyczną i Muzeum Regionalne w Opocznie zostały podzielone na dwie części. Udział w nich wzięli: Starosta Opoczyński – Marcin Baranowski, zastępca burmistrza Opoczna – Tomasz Łuczkowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie – Adam...