Eksponaty z kolekcji śp. płk. Mariana Zacha

Niezwykle miło nam zakomunikować, że Muzeum Regionalne w Opocznie poszerzyło swoje zbiory o kilkaset nowych eksponatów. 24 października odbyło się bowiem formalne przekazanie drugiej części bogatej kolekcji militariów śp. płk. Mariana Zacha z Poświętnego. Podpisanie stosownej umowy nastąpiło pomiędzy dyrektorem Muzeum Adamem Grabowskim a spadkobiercami płk. Zacha - Panią Mileną...