Muzeum otrzymało dotację

Miło nam poinformować, że Muzeum Regionalne w Opocznie uzyskało dotację z budżetu Województwa Łódzkiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Muzeum otrzyma kwotę 24920,00 zł przeznaczoną na wymianę systemu sygnalizacji włamania w zabytkowym zamku Kazimierza Wielkiego.