Partyzancka Wigilia i święto patrona szkoły w Libiszowie

Dzień patrona szkoły oraz tradycyjna już partyzancka Wigilia odbyła się 16 grudnia w Szkole Podstawowej im. Oddziału Partyzanckiego AK „Doliniacy” w Libiszowie. Gośćmi tegorocznego spotkania byli między innymi kombatant mjr. Jerzy Duda, Tomasz Łuczkowski Zastępca Burmistrza Opoczna, Adam Grabowski – dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie (współorganizator Wigilii) oraz Waldemar Plewa...