0

Informacja o wyborze oferty

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania: “Skład, łamanie, opracowanie graficzne, przygotowanie wydruku i druk wydawnictwa “Aktywność polityczno-społeczna ziemiaństwa województwa kieleckiego w latach 1918-1939″”. Wybór oferty