0

Wrześniowe rocznice…

Dwie wrześniowe rocznice – śmierci kpr. pchor. Władysława Dawgierta pod Dęborzeczką oraz śmierci burmistrza Opoczna Ignacego Zakrzewskiego upamiętniono w piątek 10 września 2021 r. Przed południem delegacja złożona z zastępcy Burmistrza Opoczna Tomasza Łuczkowskiego, dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie Adama Grabowskiego oraz dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Opocznie Zdzisława Miękusa...