0

Konferencja „Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza”

17 lipca 2021 roku w Dąbrowie nad Czarną odbyła się konferencja popularno – naukowa pod tytułem „Praca i życie codzienne na terenie Środkowego Nadpilicza”. Wydarzenie zostało przygotowane przez Gminę Aleksandrów oraz PTTK Oddział w Żarnowie a Muzeum Regionalne w Opocznie było jego współorganizatorem.Prelekcje przedstawili następujący goście: dr Piotr Wypych Zastępca...