0

Podsumowanie konkursu na plastykę zdobniczo-obrzędową

18 marca odbyło się podsumowanie XXIII edycji Konkursu na plastykę zdobniczo – obrzędową powiatu opoczyńskiego, organizowanego przez Powiat Opoczyński, Muzeum Regionalne w Opocznie oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy. Do udziału w konkursie zgłosiło się tym razem 83 twórczyń ludowych z terenu powiatu opoczyńskiego. Prace konkursowe przygotowało natomiast 80 twórczyń....