0

Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum

Burmistrz Opoczna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Regionalnego w Opocznie z siedzibą: Plac Zamkowy 1, 26-300 Opoczno I. Wymagania niezbędne: 1. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki związane z działalnością statutową Muzeum, 2. co najmniej 5 – letni staż pracy, w tym co najmniej 3 - letni staż w instytucjach związanych z działalnością kulturalną,3. co najmniej 3 – letnie doświadczenie...