0

Narodowe Święto Niepodległości w Opocznie

Z konieczności symboliczny charakter miały tegoroczne obchody Narodowego Święta Niepodległości w Opocznie. O godzinie 9:00 w Kolegiacie św. Bartłomieja została odprawiona uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po nabożeństwie uczestnicy w reżimie sanitarnym złożyli kwiaty i zapalili znicze pod tablicami Marszałka Józefa Piłsudskiego i Wincentego Witosa na Domu Esterki oraz...